Turto saugojimas vykdymo procese

Antstoliui vykdant teismo ar kitos institucijos sprendimus, kartais tenka perimti skolininko turto administravimą, tokiais veiksmais siekiama užtikrinti, kad dėl skolininko netinkamo turto valdymo, administravimo, turto vertė nesumažėtų, būtų efektyviai apginti išieškotojo teisėti interesai, o vykdomasis dokumentas įvykdytas esant mažiausiems nuostoliams skolininkui.
Išieškotojų prašymu užtikriname areštuoto kilnojamojo bei nekilnojamojo turto saugojimą, teikiame areštuoto turto (nekilnojamojo turto bei įmonių) administravimo paslaugas.

Areštuoto turto saugojimas (administravimas)

Nesant turto dingimo, sugadinimo ar kitokio jo vertės sumažėjimo dėl turto administravimo rizikos, areštuotą turtą antstolis paprastai palieka valdyti asmeniui, pas kurį jis tą turtą areštavo, tokiu būdu įgyvendinamas poveikio priemonių proporcingumo principas, padarant mažiausiai žalos skolininkui efektyviai įvykdyti sprendimą, tačiau prireikus antstolis bet kurioje proceso stadijoje gali areštuotą turtą perduoti saugoti kitam asmeniui, taip pat ir išieškotojui. Antstoliai atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.

Skolininko turto administravimas

Tais atvejais, kai nėra galimybės realizuoti areštuotą turtą, antstolis išieškojimą vykdo skolininko turto administravimu. Antstolis kreipiasi į antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismą, prašydamas nustatyti skolininko turto administravimo ir gautų pajamų paskirstymo tvarką. Administruojant turtą antstolis:

  • atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti,
  • turtą gausina, tvarko jį taip, kad jis duotų pajamų, bei naudoja tokiam tikslui, kuris yra palankiausias išieškojimo procesui ir jo dalyviams.