Antstolės Angelės Kvaraciejienės kontora

Alytaus, Lazdijų ir Prienų rajonų
apylinkių teismų veiklos teritorija

Priverstinis skolų išieškojimas

vykdomas pagal teismo ar kitų institucijų (pvz. notarų) išduotus vykdomuosius dokumentus.

Faktinių aplinkybių konstatavimas

antstolis užfiksuoja esamą padėtį, daiktų ar turto būklę, aprašo juos specialiame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole.

Dokumentų įteikimas

tai antstolio teikiama paslauga, o tam tikrais atvejais ir funkcija, kai užsakovo prašymu ar teismo pavedimu antstolis įteikia atsakovui ar kitam byloje dalyvaujančiam asmeniui teismo šaukimus

Teisinės konsultacijos

antstolis, būdamas profesionalus teisininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymo 21 str. gali teikti teisines konsultacijas, suteikti pirminę teisinę pagalbą

Pateikite skolą išieškojimui

Jei turite skolininkų, nevykdančių finansinių įsipareigojimų, susisiekite su mumis.

Klauskite

Jeigu reikalinga konsultacija, pagalba ar patarimas, parašykite mums – atsakysime.