Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Seimo tinklapis. Jame galite rasti naujienas apie įsigaliojusius įstatymus, Seimui pateiktus svarstyti įstatymų projektus, atlikti reikalingos teisės akto paiešką (atkreipiame dėmesį, jog pateikiami teisės aktų tekstai ne visuomet yra aktualūs, t.y., gali būti nesuderinti su teisės akto pakeitimais ar papildymais).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklapis. Aktuali informacija apie Vyriausybės veiklą, teisės aktų projektai.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo tinklapis. Pateikiami nuo 1993 metų priimti Konstitucinio teismo nutarimai, sprendimai ir išvados (zip formate).

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos tinklapis. Pateikiama kontaktinė informacija, pranešimai apie veiklą, Teisės departamento specialistų Civilinio kodekso normų taikymo komentarai.

Teisinės informacijos centras. Mokama teisės aktų bazė.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo tinklapis. Gausi šio teismo nutarčių ir nutarimų civilinėse ir baudžiamosiose bylose bazė. Itin naudinga besidominčiam Lietuvos Respublikos teismų praktika.

Centrinės hipotekos įstaigos tinklapis. Informacija apie šios įstaigos veiklą.

Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinklapis. Aktuali informacija mokesčių mokėtojams, mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų komentarai, ataskaitų formos

Tarptautinės teismo antstolių ir teismo pareigūnų sąjungos tinklapis. Lietuva Sąjungos nare tapo 2000 metais.

Viena didžiausių paieškos sistemų Internete teisine tematika.

Pasaulinė duomenų bazė apie viską, kas susiję su tarptautine komercija ir tarptautine privatine teise.