Dokumentų įteikimas

Procesinių ir kitų dokumentų įteikimas – tai antstolio teikiama paslauga, o tam tikrais atvejais ir funkcija, kai užsakovo prašymu ar teismo pavedimu antstolis įteikia atsakovui ar kitam byloje dalyvaujančiam asmeniui (Lietuvos Respublikoje esančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui) teismo šaukimus, pranešimus, nutartis, teismo įsakymus, taip pat ieškinius, priešieškinius, jų priedus ar kitus su bylos nagrinėjimu teisme susijusius dokumentus.

Antstolis taip pat gali įteikti ar perduoti kitus svarbius dokumentus, tokius kaip pranešimus įmonės akcininkams apie rengiamą akcininkų susirinkimą, kitokio pobūdžio pranešimus, reikalavimus, pretenzijas ir visus kitus dokumentus, kurių įteikimo adresatui svarba yra didelė.

Dokumentus įteikti antstolis gali asmens gyvenamojoje ar darbo vietoje arba bet kurioje kitoje vietoje, kurioje adresatas yra. Neradus paties adresato, antstolis dokumentus gali įteikti jo šeimos nariams, namo administracijai, seniūnijos seniūnui ar darbovietės administracijai. Tokiu būdu užtikrinamas dokumentų įteikimo efektyvumas, kai nerandamas pats adresatas. Taip pat, jei to pageidauja užsakovas, antstolis gali išaiškinti teisines pasekmes, kurias gali sukelti šių dokumentų įteikimas ar atsisakymas juos priimti.

Procesinių ir kitų dokumentų įteikimas per antstolį – tai efektyvi priemonė pranešti apie svarbią teisinę reikšmę turinčius įvykius bei Jūsų teisinius ketinimus asmenims, vengiantiems vykdyti prievoles ar įsipareigojimus.

Dokumentų įteikimas pasižymi efektyvumu ir operatyvumu, kadangi dokumentai gali būti vežami nedelsiant juos pateikus antstoliui, taip pat antstolis prieš įteikiant dokumentus gali imtis priemonių nustatant adresato buvimo vietą, kiek tai neprieštarauja LR Antstolių įstatymui.

Esant itin svarbią reikšmę turinčių dokumentų įteikimui, bei susiklosčiusioms tam tikroms aplinkybėms, kartu su šia paslauga gali būti atlikta ir kita paslauga – faktinių aplinkybių konstatavimas. Kartu taikant šią kompleksinę paslaugą suinteresuotas asmuo gali gauti jam svarbius duomenis ir užtikrinti tam reikalingus įrodymus, kurie ateityje gali padėti išspręsti ginčą ar kitokio pobūdžio situaciją.

Dokumentų įteikimo paslauga gali būti užsakyta, susisiekus su mumis:

+370 315 52846

a.kvaraciejiene@antstoliai.lt

arba užpildžius užklausos formą:

Užklausos forma