Faktinių aplinkybių konstatavimas

 

Antstolis apie pradėtą vykdymo procesą raštu informuoja bylos šalis. Gavus raštą iš antstolio, atidžiai jį perkaitykite – visa informacija apie procesinį veiksmą, jo pagrindą bei tolimesnius veiksmus yra išdėstyta procesiniame dokumente. Jei negalite įvykdyti antstolio nurodymų arba kyla pagrįstų klausimų dėl procesinio veiksmo, kreipkitės į antstolių kontorą. Antstolis arba jo padėjėjas supažindins Jus su vykdomosios bylos medžiaga bei atsakys į rūpimus klausimus.

Svarbu žinoti, jog skolininko atsisakymas priimti iš antstolių dokumentus ar pasirašyti juos, iš esmės nekeičia situacijos. Tokiu atveju antstolis savo byloje pažymi, kad skolininkas atsisakė patvirtinti dokumento gavimą, ir yra laikoma, kad dokumentas yra tinkamai įteiktas.

Skolininko nebendradarbiavimas, vengimas vykdyti teismo ar kitos institucijos sprendimus, dažnai tampa papildomų nuostolių atsiradimo priežastimi, antstoliui tenka imtis skolininko turto realizavimo, papildomų poveikio priemonių taikymo, siekiant įvykdyti sprendimą, o tai sukelia papildomas išlaidas skolininkui. Bendradarbiaujant dažniausiai galima išvengti daugelio neigiamų pasekmių, galinčių atsirasti dėl vykdymo proceso.

Tinkamai bendradarbiaujant vykdymo procese, net tais atvejais, kai antstolis privalo atlikti skolininko turto realizavimą, yra tikimybė, jog varžytinių metu, turtas bus realizuotas už didesnę nei rinkos kainą, tokiu atveju, padengus įsiskolinimą, skolininkui grąžinama gautos už turto realizavimą sumos dalis, taip iki minimumo sumažinamos galimos neigiamos pasekmės.

Kur galėčiau gauti informaciją apie visus savo įsiskolinimus?

Informaciją apie tai, ar kokios nors skolos išieškojimą vykdo antstoliai, galima sužinoti atvykus į Lietuvos antstolių rūmus, taip pat paštu arba elektroniniu paštu atsiuntus pasirašytą prašymą dėl informacijos suteikimo apie besikreipiančio asmens atžvilgiu vykdomas vykdomąsias bylas.

Šią informaciją taip pat galima sužinoti bet kurioje antstolių kontoroje, tačiau duomenys apie vykdomąsias bylas teikiami tik tam asmeniui, kurio atžvilgiu jos vykdomos arba jo įgaliotam atstovui.

Kas teikia informaciją apie vykdomąją bylą?

Informaciją apie vykdomąją bylą gali suteikti antstolis, vykdantis išieškojimą. Besikreipiančiam bus suteikta visa informacija apie tai, kokie procesiniai veiksmai buvo atlikti išieškant skolą, kokiu būdu susidarė sprendimo vykdymo išlaidos ir kt.

Kas gali kreiptis į antstolį dėl informacijos apie vykdomąją bylą?

Su vykdomosios bylos medžiaga gali susipažinti:

  • skolininkas;
  • skolininko atstovas (advokatas arba kitas asmuo, turintis notaro patvirtintą įgaliojimą).

Kokia informacija teikiama skolininkui?

Skolininkas arba jo atstovas, atvykęs į antstolio kontorą, gali susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga. Antstolis gali paprašyti, kad prašymas susipažinti su byla būtų pateiktas raštu. Skolininkas taip pat turi teisę gauti reikiamų dokumentų kopijas arba pažymą (pažyma mokama) apie vykdomosios bylos eigą, kurioje būtų surašyti visi vykdymo veiksmai.

Kaip sumažinti išieškojimo išlaidas?

Esant galimybei sumokėkite išieškomą sumą per raginime ar siūlyme nurodytą terminą, tokiu būdu, įvykdžius šią sąlygą, išvengiama didesnių sprendimo vykdymo išlaidų.

Bendradarbiaukite su antstoliu ir informuokite apie savo finansinę padėtį bei išieškojimo galimybes. Suderinus skolos apmokėjimo sąlygas, nebus pagrindo atlikti papildomus priverstinio vykdymo veiksmus, tai nesukels papildomų nuostolių, nes kuo mažiau veiksmų tenka atlikti antstoliui, tuo mažesnės susidaro vykdymo išlaidos.

Ar galima susitarti įsiskolinimą mokėti dalimis?

Jei neturite galimybės visos skolos ir vykdymo išlaidų sumos sumokėti iš karto, galima tartis su išieškotoju ir antstoliu dėl skolos mokėjimo dalimis. Išnagrinėjęs skolininko pateiktą prašymą dėl skolos mokėjimo dalimis bei atsižvelgdamas į skolininko finansinę padėti, antstolis priims patvarkymą dėl skolos mokėjimo dalimis.

Skolininko pareigos vykdymo procese:

Skolininko pareigos yra išdėstytos CPK 644 straipsnyje. Pagal šį straipsnį skolininkas privalo:

  • nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus;
  • nedelsdamas pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą;
  • kviečiamas atvykti pas antstolį;
  • domėtis sprendimo vykdymo eiga ir kt.

Jeigu gavote pranešimą, raginimą, siūlymą ar kitą dokumentą iš antstolio, siūlome kaip įmanoma greičiau susisiekti tel.: +370 315 52846, el. paštu  a.kvaraciejiene@antstoliai.lt arba užpildę formą žemiau. Jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami kreipkitės, mes mielai atsakysime į Jums rūpimus klausimus.