Priverstinis vykdymas

Kas yra priverstinis vykdymas?

Priverstinis vykdomųjų dokumentų vykdymas – tai valstybės prievartinės galios naudojimas vykdytiniems reikalavimams įgyvendinti, t. y., teisinių priemonių visuma, kurią antstolis turi teisę taikyti, jeigu skolininkas priimto teismo ar kitos institucijos sprendimo neįvykdo gera valia t.y., skolininko turto paieška ir arešto taikymas, turto realizavimas, išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio ar jam prilygintų pajamų ir kt. Kitaip tariant, tai yra procesas, kurio metu imamasi atitinkamų poveikio priemonių, siekiant efektyviai įvykdyti įsiteisėjusį sprendimą.

Kas yra vykdomasis dokumentas?

Vykdomaisiais dokumentais vadinami dokumentai, kurių pagrindu antstolis gali pradėti priverstinio vykdymo procesą. Tokiais dokumentais vadinami raštai, išduoti teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių pagrindu, taip pat su turtinio pobūdžio išieškojimais susiję teismo įsakymai, institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose bei kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai.

Teismo išduotą vykdomąjį dokumentą išieškotojas turi teisę gauti, pateikęs prašymą dėl vykdomojo dokumento išdavimo bylą nagrinėjusiam pirmos instancijos teismui. Vykdomieji dokumentai išduodami įsiteisėjusių teismo sprendimu pagrindu ir nutarčių pagiringu. Bylose dėl teismo įsakymo išdavimo, vykdomuoju dokumentu bus įsiteisėjęs teismo įsakymas.

Visais vykdomųjų dokumentų išdavimo klausimais informaciją galite gauti mūsų kontoroje, arba kreipdamiesi žemiau nurodytais kontaktais.

Nuo ko prasideda vykdymo procesas?

Vykdymo procesas prasideda antstolio siunčiamu raginimu susimokėti skolą geruoju.

Pagal įstatymuose numatytas išimtis toks raginimas nesiunčiamas:

 • teismo įsakymų vykdymo bylose,
 • bylose, kurių įvykdymo terminas yra nustatytas jau vykdomajame dokumente,
 • skubaus vykdymo bylose,
 • bylose dėl periodinių išmokų išmokėjimo,
 • vykdant preliminarius teismo sprendimus,
 • vykdant hipotekos nutartis dėl skolininko turto realizavimo,
 • raginimas gali būti nesiunčiamas ir kitais įstatymų numatytais atvejais, kurie nėra reikšmingi komercinėms ir necivilinėms byloms.

Išieškant baudas iki 57,00 Eur, siunčiamas siūlymas sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas. Siūlymas siunčiamas skolininkui registruotu laišku, kuris laikomas įteiktu pagal LR CPK 604 straipsnio nustatytas taisykles.

Skolininkui gavus bet kokio pobūdžio dokumentus iš antstolių kontoros, patartina kuo skubiau susisiekti su antstoliu ir suderinti sprendimo įvykdymo galimybes, tokiu būdu būtų greičiau įvykdyta vykdomoji byla, o skolininkas patirtų mažiausiai neigiamų pasekmių.

Kokios priverstinio vykdymo priemonės gali būti taikomos?

Priverstinio vykdymo priemonių nebaigtinis sąrašas yra pateiktas LR CPK 624 str. 2 d.:

 • išieškojimas iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių (taip pat esančių pas kitus asmenis);
 • išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų jo pajamų;
 • tam tikru teismo sprendimu nurodytų daiktų paėmimas iš skolininko ir perdavimas išieškotojui;
 • skolininko turto administravimas;
 • skolininko įpareigojimas atlikti ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų;
 • priešpriešinių reikalavimų įskaitymas ir kt.

Antstolis turi teisę imtis visų teisėtų priemonių, siekdamas efektyviai apginti išieškotojo teisėtus interesus.

Kokia eile tenkinami kreditorių reikalavimai?

Hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės.

Pirmąja eile patenkinami reikalavimai išieškoti išlaikymą ir reikalavimai atlyginti žalą, padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat atsiradusią dėl maitintojo netekimo.

Antrąja eile patenkinami darbuotojų reikalavimai, atsirandantys iš darbo teisinių santykių.

Trečiąja eile patenkinami visi kiti reikalavimai.

Jeigu išieškotos sumos neužtenka visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, jie patenkinami proporcingai kiekvienam išieškotojui priklausančiai sumai.