Elektroniniai vykdomieji dokumentai

Elektroniniai vykdomieji dokumentai – teismo ir kitų institucijų elektroninių ryšių priemonėmis išduoti dokumentai, turintys vykdomo dokumento galią (vykdomieji raštai, įsiteisėję teismo įsakymai, nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių (toliau – LAP) taikymo, nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose, prokuroro sankcijos ir nutarimai, notaro vykdomieji įrašai, darbo ginčų komisijos sprendimai ir kt.).

Nuo 2013 m. liepos 1 d. pradėjus veikti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalui (toliau – EPP), proceso dalyviams, užsiregistravusiems EPP, atsirado galimybė teikti ir gauti procesinius dokumentus elektroninio ryšio priemonėmis.

Vadovaujantis LR CPK 1751str., procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams (advokatams, antstoliams, notarams, valstybės ir savivaldybių įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, finansų įstaigoms, draudimo įmonėms ir kitiems asmenims, kurie išreiškė pageidavimą procesinius dokumentus gauti elektroninio ryšio priemonėmis. Elektroniniu būdu pateikti procesiniai dokumentai laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos.

Išieškotojui ir skolininkui įstatymai numato pareigą nedelsiant raštu informuoti antstolį apie savo elektroninio pašto adreso, telefono numerio ir fakso numerio pasikeitimus.

Teismui priėmus elektroninį teismo įsakymą, šis, kaip ir įprastas teismo įsakymas, įsiteisėja per 20 dienų nuo įteikimo skolininkui, jeigu skolininkas nepareiškia prieštaravimų, ir tampa vykdomuoju dokumentu. Priimtą teismo įsakymą teismas įkelia į EPP sistemą. Apie elektroninio teismo įsakymo įsiteisėjimą teismas kreditorių informuoja atskiru pranešimu sistemoje bei el. paštu, tuomet įsiteisėjusį teismo įsakymą tereikia atsisiųsti į savo kompiuterį iš EPP sistemos, prisijungus prie savo (ar įmonės) paskyros.

Elektroniniai vykdomieji raštai, kaip ir paprasti, išduodami pagal išieškotojo prašymą. Prašymo formą galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://e.teismas.lt/lt/public/checkdocument/. Gavęs prašymą išduoti vykdomąjį raštą, teismas, įsiteisėjus teismo sprendimui, įkelia vykdomąjį raštą į EPP sistemą bei apie tai informuoja išieškotoją el.paštu, o išieškotojas, prisijungęs prie savo (ar įmonės) paskyros, gali atsisiųsti jį į savo kompiuterį.

Išieškotojas, gavęs elektroninį vykdomąjį dokumentą, turi galimybę EPP patikrinti šio dokumento galiojimą (įsiteisėjimą). Siekiant patikrinti, ar gautas dokumentas gali būti pateiktas išieškojimui, jį reikėtų patalpinti į EPP adresu https://e.teismas.lt/lt/public/checkdocument/ ir paspausti nurodymą „Tikrinti“. Išieškotojui  pateikiama informacija apie dokumentą išdavusią instituciją, bylos, proceso numerius, dokumento tipą, įsiteisėjimo datą ir kt. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu išduotas vykdomasis raštas, jo įsiteisėjimo galimybių įstatymai nenumato, toks dokumentas išduodamas kito įsiteisėjusio dokumento pagrindu, todėl gavus vykdomąjį raštą, tereikėtų patikrinti, ar jis tinkamai pasirašytas įgalioto asmens. Tai galima padaryti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos internetiniame portale adresu https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view. Čia įkėlus gautą elektroninį dokumentą, galima peržiūrėti dokumento turinį, matyti dokumentą pasirašiusio asmens pareigas, tikrinti, ar dokumente nėra pasirašymo klaidų, parašų galiojimą ir kt.

Išieškotojas, gavęs elektroninį vykdomąjį dokumentą, gali jį persiųsti antstoliui vykdymo veiksmams atlikti. Pateikdamas elektroninį vykdomąjį dokumentą, išieškotojas privalo kartu pateikti prašymą priimti vykdyti. Prašymas gali būti pateiktas tiek elektroniniu būdu (pasirašytas elektroniniu parašu), tiek pateikiant paprastą (popierinį) prašymo egzempliorių. Pateikdamas prašymą, išieškotojas privalo patvirtinti, kad vykdomasis dokumentas pateiktas pirmą kartą ir anksčiau vykdymo veiksmai pagal jį atliekami nebuvo. Tuo atveju, jeigu vykdomasis dokumentas anksčiau buvo pateiktas antstoliams vykdymo veiksmams atlikti, išieškotojas privalo pateikti antstolio patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo.

Atsižvelgiant į tai, kad antstoliai vykdymo veiksmus gali atlikti tik aptarnaujamoje teritorijoje, tai elektroniniai vykdomieji dokumentai, kaip ir paprastieji, pateikiami vykdyti antstoliams veiklą vykdantiems skolininko gyvenamosios vietos, darbo ar turto buvimo vietos teritorijoje. Pateikus antstoliui vykdomąjį dokumentą, antstolis patikrina galimybes priimti vykdyti, o nustatęs, kad vykdymo veiksmai privalo būti atlikti kito antstolio veiklos teritorijoje, esant išieškotojo prašymui ir, vadovaudamasis LR CPK 590 str., gali persiųsti vykdomąjį dokumentą vykdyti atitinkamą teritoriją aptarnaujančiam antstoliui.

Jeigu turite klausimų dėl vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti, išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą tvarkos ar kitų klausimų, galite kreiptis į mūsų konsultantus telefonu +370 315 52846, a.kvaraciejiene@antstoliai.lt.