Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles

Tarpininkaudami vykdant turtines prievoles, mūsų kontoros darbuotojai suteiks įvairiapuses konsultacijas, parinks optimaliausius skolų grąžinimo variantus, įvertins Jūsų verslo partnerių (taip pat ir būsimų) patikimumą ir mokumą.

Mes orientuojamės į operatyvų ir realų skolų grąžinimą, pasinaudojant įstatymų suteikiamomis galimybėmis sudaryti atsiskaitymus užtikrinančias sąlygas bei teisinėmis priemonėmis priversti skolininkus laiku grąžinti skolas.

Tarpininkavimu vykdant turtines prievoles siekiame užtikrinti skolų grąžinimą ne teismo tvarka, netaikant priverstinio pobūdžio priemonių.

Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles suteiks galimybę skolų grąžinimą įvykdyti nepakenkiant Jūsų ir Jūsų klientų santykiams.